Aktuális

2015. Szeptember 29. 18:00.

ELTE Kriminológia TDK
Milyen trendek jellemzik az emberkereskedelmet Magyarországon és globális szinten?
Mit tudunk az elkövetőkről és mit az áldozatokról?
Milyen nehézségek jelentkeznek az ilyen bűncselekmények felderítése, nyomozása és bizonyítása kapcsán?
Hogyan lehet segíteni az áldozatoknak?
Milyen fellépés lehet eredményes az emberkereskedelem ellen?

A félév első tdk beszélgetésén választ kaphatsz az emberkereskedelemmel kapcsolatos kérdéseidre.

Vendégeink:

De Coll Ágnes, mesterképzés hallgatója, programvezető, Baptista Szeretetszolgálat
Dr. Kenéz Andrea, bíró, Fővárosi Törvényszék
Windt Szandra, kutató, Országos Kriminológiai Intézet
Nemzeti Nyomozó Iroda képviselője (felkérés alatt)

Moderátor: Doszpot Anna, doktorandusz, K ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék

2015. Szeptember 18.

Szervezetünk emberkereskedelem ellenes munkája során számos nemzetközi partnerrel működik együtt. 2013-ban egy nagyszabású figyelemfelkeltő kampányt rendeztünk az emberkereskedelem ellenes világnap alkalmából az A21-es szervezettel Magyarországon. A kampány FREEDOM CHALLANGE néven vált közismertté.
Szeptember közepén hazánkba látogat Phil Hyldgaard az A21 görögországi nagykövete az emberkereskedelem ellenes küzdelemnek, hogy együttműködésünket újabb tervekkel és programokkal megerősítsük.

2014. december 5.

Az Országos Redőr Főkapitányság (ORFK) Bűnmegelőzési osztálya 2014. december 3-5 között szakmai továbbképzést szervezett a területi szervek gyermek és áldozatvédelmmel foglalkozó szakreferensei részére: „Gyermek és áldozatvédelem a Rendőrségen” címmel.

A háromnapos szakmai továbbképzés kiemelt témáját képezte a civil szervezetek szerepvállalása az áldozattá válás megelőzésében.

A civil szférát a Baptista Szeretetszolgálat képviselte december 5-én. A szolgálat segítő, megelőző tevékenyégét az emberkereskedelem ellen De Coll Ágnes mutatta be a szakembereknek.

 


 

RECOM HU-AT Innovációs Díj 2014

Az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében lebonyolított LUCIA Projekt 2014. november 27-én Innovációs Díjat kapott.

A Project cime:

Az emberkereskedelem áldozatainak megsegítése és kapacitásbővítés a határmenti régióban

A Baptista Szeretetszolgálat a LEFÖ-IBF osztrák partnerszervezetével 2013. szeptember 1-én indította el közös projektjét az emberkereskedelem ellen LUCIA néven.

A RECOM projekt öt tematikus hálózat keretében működött együtt projektekkel, szervezetekkel, dolgozott stratégiákon, és projektkezdeményezéseken. A RECOM projektpartnereinek a program regionális tanácsadóival egyeztetett javaslatai alapján ebben az öt témában kaphattak jelölést a projektek, melyek közül konszenzusos döntéssel tematikus hálózatonként végül három-három került kiválasztásra..

RECOM innovációs díj kategóriái:

  • Turizmus
  • Környezet, energia
  • Munkaerőpiac, képzés
  • Gazdaság, innováció
  • Közlekedés, területfejlesztés

 

dij-HUdij-DE

A RECOM a határon átnyúló együttműködésben több éves tapasztalattal rendelkező regionális fejlesztéssel foglalkozó szervezetek közös projektje. Célja, hogy erősítse a határon átnyúló tevékenységek elfogadását, elősegítse az együttműködés tudatosítását, és a határ mindkét oldalán elmélyítse a régiók közti együttműködést.

A RECOMtámogatni kívánja az ötletek és kezdeményezések, valamint a régiókkal, illetve régiók között tervezett projektek sikeres megvalósítását. A RECOM a határon átívelő tapasztalatcsere és a regionális kooperációs menedzsment platformjának is tekintendő.

dij_atvetel