Jogok

könyvek_cut

„A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény
egyenlő védelméhez.”

 

 

 Magyarország

2012. évi C. törvény – A büntető törvénykönyvről

I. Magyarországi jogi háttér és fogalom meghatározások
2013. évi XVIII. törvény az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló
Egyezményének kihirdetéséről

2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről

2011. évi törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosításáról

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

2000. évi LIX. törvény a kényszermunka felszámolásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi
Konferencia 1957. évi 40. ülésszakán elfogadott 105. számú Egyezmény kihirdetéséről.

Az Emberkereskedelem elleni irányelvhez és az Emberkereskedelem Felszámolását Célzó Európai Stratégiához kapcsolódó, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2008-2012 közötti nemzeti stratégiát felváltó 4 éves stratégiai tervdokumentum

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve – (2011. biblia_cutáprilis 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról

2006. évi CII. Törvény – az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve kihirdetésérőlAusztria

Áldozati jogok
Az osztrák Bünetőeljárásról szóló törvény (StPo) 65. §-nak 1.a. Pontja értelmében áldozat (sértett) minden olyan személy, aki szándékos bűncselekmény következtében erőszak vagy veszélyes fenyegetésnek lehetetne kitéve vagy szexuális integritásában megsérthetnék. Áldozat az a személy is, aki bűncselekmény következtében kárt szenvedett vagy más módon a büntetőjog által védett jogos érdekében megsérthetnék.
Az Be. (StPo) 66-70. §§-ai rendelkeznek az áldozatok jogairól a büntető eljárásban. Ide tartozik alapvetően a pszichoszociális és jogi perbeli asszisztenciához való jog (StPO 66. § 2. bekezdés). A pszichoszociális perbeli asszisztencia magában foglalja az érintettek eljárásra valamint az azzal járó érzelmi megterhelésre való felkészítését valamint a nyomozati -és főeljárási (vádeemelési és bírósági szakasz) szakaszban a meghallgatásokra való kíséretet. A jogi perbeli asszisztencia a jogi tanácsadást és az ügyvédi képviseletet foglalja magában. Az áldozatoknak joga van fordításra.
Különösen a szexuális erőszak áldozatai jogosultak a kíméletes meghallgatásra a bíróságon (165. §, 250. § 3. bekezdés StPO) és arra, hogy megtagadják vallomástételük során bizonyos kérdések megválaszolását.

Kártalanítás
A büntető eljárás során az áldozatok érvényesíthetik kártérítésre (többek között fájdalomra) való jogukat, azon károk esetében, amelyek a bűncselekménnyel összefüggésben keletkeztek. (A magyar jogban ez a magánvádlónak felel meg.) Ebben az esetben az áldozat számára nem keletkezik költségkockázat.
Az áldozatok a ki nem fizetett bérre, rendkívüli fizetésre (pl. 13. és 14. havi munkabér az osztrák jogban) és egyéb munkajogi igényüket a munkaügyi és szociális bíróságok előtt érvényesíthetik.
Az áldozatok a polgári eljárás során is jogosultak a pszichoszociális perbeli asszisztenciára. Jogi perbeli asszisztencia helyett jogi segítségnyújtást vehet igénybe.
Ezen kívül az áldozatok jogosultak állami kártalanításra az Áldozatsgítésről szóló törvény (VOG) értelmébHa bűncselekmény áldozatává vált kárenyhítésért jogi és pszichológiaisegítséget itt kérhet: DSC_0109_cut

Az áldozatsegítő szolgáltatást a területi Igazságügyi Hivataloknál kell kérni, amelyek az ügyben dönteni is jogosultak. Ezek a következők:
megye cím az igazgató e-mail címe telefonszám
Központi Hivatal
www.kih.gov.hu
1145 Budapest, Róna u. 135. 1/460-4700

Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út 60. varadim@kih.gov.hu
72/513 439
Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. babiczkia@kih.gov.hu
76/502 944
Békés 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4. tothan@kih.gov.hu
66/540 363
Borsod-Abaúj-Zemplén 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. kerteszzs@kih.gov.hu
46/500 291
Budapest 1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1. vojnovicsib@kih.gov.hu
1/3718 920
Csongrád 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. zoldik@kih.gov.hu
62/549 190
Fejér 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 21/A. gyorea@kih.gov.hu
22/512 611
Győr-Moson-Sopron 9023 Győr, Csaba u. 16. szalayz@kih.gov.hu
96/526 036
Hajdú-Bihar 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. szaboj@kih.gov.hu
52/503 166
Heves 3300 Eger, Szvorényi u. 27. zvaraa@kih.gov.hu
36/510 697
Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, Ostor út 1/b. rozmisk@kih.gov.hu
56/511 575
Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Előd vezér u. 4. gulyasr@kih.gov.hu
34/512 790
Nógrád 3100 Salgótarján, Bartók B. út 10. borsodiv@kih.gov.hu
32/513 157
Pest 1116 Budapest, Hauszmann A.u. 1. karacsi@kih.gov.hu
1/3718 921
Somogy 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11. triznayg@kih.gov.hu
82/529 438
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9. szilagyit@kih.gov.hu
42/501 780
Tolna 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. nyiroa@kih.gov.hu
74/529 528
Vas 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 54. bozzaya@kih.gov.hu
94/512 625
Veszprém 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. pergero@kih.gov.hu
88/590 378
Zala 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44. baksak@kih.gov.hu
92/549 103