Szállás

lucia5_cut

„Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét
szabadon megválasztani.”

 

 

 

 
Az áldozatok menekítése, operatív kísérése, az állapotfelmérés, a kockázatelemzés után az ország valamely védett szállására juttatjuk az áldozatot. A védett-házakban a lakók egy teljeskörű, személyre szabott rehabilitációs, integrációs/reintegrációs folyamatban vehetnek részt.

Szolgálatunk az állapotfelmérés és a kockázatelemzés időtartamára átmeneti befogadóállomást üzemeltet.

Állapotfelmérés

Az emberkereskedelem áldozatait először egy biztonságos befogadóhelyre szállítjuk, majd megvizsgáljuk az állapotukat. Felmérésre kerül az egészségügyi és pszichés állapot; életmód, életvitel, a pszichés és fizikai bántalmazások következményei, fizikai közérzet, állandó vagy akut betegségeket, fogyatékosság. A kapcsolat létrejöttekor megismerjük a szociális kapcsolati hálót, kommunikációs és problémamegoldó készséget, stressz-terhelést és -kezelést, együttműködési készséget.

Az állapotfelmérés rendkívül fontos az áldozatok kezelésekor, hogy a számukra legmegfelelőbb elhelyezést biztosítsuk és személyre szabott segítséget tudjunk nyújtani.

Kockázatfelmérés és kockázatelemzés

Az emberkereskedelem áldozatai sok esetben életveszélyben vannak és sok veszélyeztető tényező állhat fenn esetükben (fenyegetések, bántalmazás miatt kialakult félelmből visszavont tanúvallomás). Ezért a cselekvési és reintegrációs terv kidolgozása előtt szükséges a kockázatok feltárása és a kockázatelemzés.

 • kockázatok csoportosítása, értékelése,
 • bekövetkezés valószínűsége,
 • bekövetkezés hatása,
 • kockázatok csökkentése, illetve elkerülése,
 • kockázatmenedzselés: itézkedések kidolgozása.

  A kockázatok bekövetkezési valószínűsége folyamatosan változhat, ezért rendszeres kockázatelemzés szükséges. Munkatársaink alkalmanként újra elvégezik az intézkedésket.
  A kockázatelemzésnek nagyon fontos szerepe van abban a közös döntésben, hogy az áldozat az ország (bizonyos esetekben külföld) mely pontjára kerüljön védett szállásra.

  Védett-házak

  Szolgálatunk több városban működtet védett-házakat, amelyek lehetővé teszik az áldozatok tartós vagy ideiglenes biztonságos elhelyezését.

  A segítségnyújtás szintjei/ Amit teszünk:

  1. Egyéni és családi szint: esetkezelés
  2. Csoportmunka: természetes támogató-háló kialakítás, közösségépítő klubok, tevékenységek, házon belüli és kívüli tevékenységek megszervezése a szabadidő hasznos eltöltése érdekében
  3. Közösségi szint: intézményi, alapítványi, települési, járási programok megszervezése.

  Rehabilitáció házon belül és kívül: rehab_cut

  • Személyre szabott pszichoszociális, egészségügyi és jogi segítségnyújtás
  • Napi tevékenységek megszervezése
  • Speciális stratégiák, gyógyszer-compliance segítése
  • Foglalkoztatási és munkaügyi tanácsadás és a közvetítés biztosítása
  • A szabadidő szervezett eltöltésének segítése
  • Szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése
  • Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.
  • Közvetítés iskolai képzésre, kompetencia és szakmai fejlesztésre
  • Az áldozatok individualitásának kialakítása; segítségnyújtás az önálló életvitel képességének és lehetőségének megteremtésére
  • Utánkövetés

  Egyéb segítő intézményeink

  • Anyaotthonok
  • Családok Átmeneti Otthona
  • Átmeneti szállások
  • Kiléptető-Házak
  • Nappali Ellátóintézmények szerhasználóknak
  • Tűcsere drogsegély, utcai szolgálat
  • Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója
  • Idősek Otthona
  • Családok Átmeneti Otthona Migránsok számára (80 fő befogadására)
  • Szociális lakások Migránsoknak