Aktuelles

5 December 2014.

The Crime Prevention Department of The National Police (ORFK) organized a professional training for local expert refrees of child and victim protection country-wide from 3-5 December. The program was called „Child and Victim Protection at the Police”.

The role of the civil organization on preventing victimology had a specialy emphasysed part of the three-day training.

The civil sphere was represented by the Hungarian Baptist Aid on 5 December. The activities on assisting and preventing of the Organization was introduced by Agnes De Coll to the experts of the Police.
 


 

RECOM HU-AT Innovációs Díj 2014

Az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében lebonyolított LUCIA Projekt 2014. november 27-én Innovációs Díjat kapott.

A Project cime:

Az emberkereskedelem áldozatainak megsegítése és kapacitásbővítés a határmenti régióban

A Baptista Szeretetszolgálat a LEFÖ-IBF osztrák partnerszervezetével 2013. szeptember 1-én indította el közös projektjét az emberkereskedelem ellen LUCIA néven.

A RECOM projekt öt tematikus hálózat keretében működött együtt projektekkel, szervezetekkel, dolgozott stratégiákon, és projektkezdeményezéseken. A RECOM projektpartnereinek a program regionális tanácsadóival egyeztetett javaslatai alapján ebben az öt témában kaphattak jelölést a projektek, melyek közül konszenzusos döntéssel tematikus hálózatonként végül három-három került kiválasztásra..

RECOM innovációs díj kategóriái:

  • Turizmus
  • Környezet, energia
  • Munkaerőpiac, képzés
  • Gazdaság, innováció
  • Közlekedés, területfejlesztés

 

dij-HUdij-DE

A RECOM a határon átnyúló együttműködésben több éves tapasztalattal rendelkező regionális fejlesztéssel foglalkozó szervezetek közös projektje. Célja, hogy erősítse a határon átnyúló tevékenységek elfogadását, elősegítse az együttműködés tudatosítását, és a határ mindkét oldalán elmélyítse a régiók közti együttműködést.

A RECOMtámogatni kívánja az ötletek és kezdeményezések, valamint a régiókkal, illetve régiók között tervezett projektek sikeres megvalósítását. A RECOM a határon átívelő tapasztalatcsere és a regionális kooperációs menedzsment platformjának is tekintendő.

dij_atvetel