Hilfe

segitseg_cut

„Jeder hat das Recht auf Leben,
Freiheit und Sicherheit der Person.”

 

 

 

 
A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjában az áldozatok menekítésétől kezdődően, a rehabilitációs folyamaton, a védett befogadó helyen való elhelyezésen át egészen az utógondozásig végez munkát. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány az ország szinte minden pontján rendelkezik olyan szakemberekkel, akik az áldozatok menekítésétől kezdődően az áldozatok mellett vannak és segítik a különböző hivatalos ügyek intézésében (egészségügyi, szociális ellátórendszerben szükséges teendők, bíróságon, nyomozási folyamatban stb.), a megfelelő ideiglenes befogadóhely megtalálásában, a rehabilitációs folyamatokban, utógondozásban, így a Baptista Szereteszolgálat Alapítvány aktív részt vállal és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az emberkereskedelem áldozatainak megsegítésében és a problémát komplexen, az áldozat megmenekülésétől egészen az után követésig kezeli.

A segítségnyújtás formái

1. Áldozatok biztonságos kísérése
2. Krízis Intervenciós befogadóállomás
3. Rehabilitáció
4. Védett házak fenntartása
5. Alacsonyküszöbű szolgáltatás
6. Egyéb Intézmények

1. Biztonságos kísérés

A Baptista Szeretetszolgálat a segítségnyújtást már az áldozatok menekítésével és operatív kísérésével megkezdi. Saját kidolgozott protokollal rendelkezünk az áldozatok operatív kíséréséről, amelynek mevalósítását napi szinten szerzett gyakorlattal rendelkező szakembereink biztosítják. Szolgálatunk az áldozatok menekítésében és operatív szállításában vállalt kiemelkedő szerepét az Országos Rendőr Főkapitánysággal kötött együttműködéssel erősítette meg. A Baptista Szeretetszolgálat folyamatos készültségben fogadja és kezeli a rendőrség felől érkező és az előzetes egyeztetések alapján szűrt felkéréseket, ill. segítséget nyújt az áldozatok belföldön és külföldről történő repatriálásában, menekítésében, operatív szállításában, azok ideiglenes befogadó helyre juttatásában. Szükség szerint vállalni tudja az áldozatok menekítésének, operatív szállításának oktatását gyakorlati tapasztalattal rendelkező munkatársaink által.

2. Krízis

Szolgálatunk az állapotfelmérés és a kockázatelemzés időtartamásra átmeneti befogadóállomást üzemeltet. A felmérés eredményeként eldől, hogy milyen jellegű személyre szabott szolgáltatásra van szüksége egy áldozatnak. Az állomás hatékony működésének megvalósítása érdekében egy szakemberekkel felszerelt iroda áll rendelkezésre.

3. Rehabilitáció

Az emberkereskedelem áldozatainak rehabilitációja egy rendkívül hosszú folyamat, melynek során több területen is szükséges az áldozatot a folyamatban segíteni. Az áldozatoknak az egészségügy, a szociális, a foglalkozás, a pszichológiai és a környezeti rehabilitáció terén is szükségük olyan szervezett támogatásra, amely az egészségükben, testi, szellemi épségükben károsodott áldozatoknak segít a társadalomba, a közösségbe történő visszailleszkedésükben. Az orvosi, szociális, pszichológiai és foglalkozási intézkedések koordinált, személyre szabott összességének célja, hogy az áldozat lehetőleg újra teljes értékű emberré válhasson.

4. Szállás

Az áldozatok menekítése, operatív kísérése, az állapotfelmérés, a kockázatelemzés után az ország valamely védett szállására juttatjuk az áldozatot. Az alapítványunk által fenntartott védett házakban a lakók teljes körű rehabilitációs, integrációs/reintegrációs folyamatban vesznek részt.

A 2013 év elején az Emberi Erőforrások Minisztáriumának (EMMI) támogatásával indítottuk el az egyik új házunkat. Nőket egyedül és gyermekeikkel is befogadunk.
2014 nyarán indítottuk be a LUCIA Projekt keretében új kiléptető-házunkat, olyan nők számára, akiket már csak egy lépés választ el az önálló élettől.

5. Alacsonyküszöbű szolgáltatás

Az alacsonyküszöbű szolgáltatás, azoknak az áldozatoknak nyújthat segítséget, akik nem kívánnak élni a védett-ház nyújtotta lehetőséggel vagy az őket fenyegető veszély (már) nem áll fenn. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a rehabilitációs folyamatot a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa mentoráló tevékenység keretén belül kísérje végig az áldozat mellett. Alapítványunknak az ország szinte valamennyi pontján vannak szakemberei. Munkatársaink az áldozatokat az esetek korai szakaszától a rehabilitációs folyamaton át elkísérik és segítik.

6. Egyéb segítő intézményeink segitseg_szövegbe_cut

  • Anyaotthonok
  • Csalások Átmeneti Otthona
  • Átmeneti szállások
  • Családok Átmeneti Otthona 80 fő
  • Átmeneti Otthonok
  • Kiléptető Házak szerhasználóknak
  • Nappali Ellátóintézmény
  • Tűcsere drogsegély, utcai szolgálat
  • Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója