Baptista Szeretetszolgálat

rólunk_cut

„Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und
Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.”

 

 

 

 

    Missziónk küzdeni az emberkereskedelem ellen és megelőzni az áldozattá válást

A Baptista Szeretetszolgálat több, mint 10 éve elkötelezett az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem mellett, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítésében, gondozásában és jogaik védelmében.

Szervezetünk az áldozatok menekítésétől kezdődően, a rehabilitációs folyamaton keresztül, a védett befogadó helyen való elhelyezésen át egészen az utógondozásig végezi munkáját. A Szeretetszolgálat az ország szinte minden pontján rendelkezik olyan szakemberekkel, akik az áldozatok menekítésétől fogva az áldozatok mellett vannak. Munkatársaink segítik őket a különböző hivatalos ügyek intézésében (egészségügyi, szociális ellátórendszerben szükséges teendők, bíróságon, nyomozási folyamatban stb.), a megfelelő ideiglenes befogadóhely kiválasztásában, a rehabilitációs folyamatokban és az utógondozásban. Gyakorlati tapasztalatainkra építkezve munkánk során részt vállalunk az emberkereskedelem áldozatainak megsegítésében. Az áldozat kiszabadulásától egészen a társadlamoba való visszailleszkedéséig segítjük őket és kezeljük problémáikat.

Szervezet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 192.§-ban meghatározott, emberkereskedelemmel kapcsolatos rendelkezéseket tekinti irányadónak, valamint az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

Szervezetünk hangsúlyt helyez továbbá az Emberkereskedelemmel összefüggésbe hozható, illetve az ahhoz társult vagy azt helyettesítő bűncselekményekre is, amelyek nevezetesen a következők: Emberrablás (190.§), , Kényszermunka 193.§, Személyi szabadság megsértése 194.§, Kényszerítés 195.§, Szexuális kényszerítés 196.§, Szexuális erőszak 197.§, Szexuális visszaélés 198.§, Vérfertőzés 199.§, Kerítés 200.§, Prostitúció elősegítése 201.§, Kitartottság 202.§, Gyermekprostitúció kihasználása 203.§, Gyermekpornográfia 204.§, Szeméremsértés 205.§, Kitiltás 206.§, Kiskorú veszélyeztetése 208.§, Gyermekmunka 209.§, Együtt élők közötti lelki bántalmazás 212.§, Kiszolgáltatott személy megalázása 226.§

A Szeretetszolgálat tudomásul veszi, – és annak megfelelően jár el –, hogy az irányelv elismeri az emberkereskedelem nemektől függő jellegét, továbbá azt, hogy a férfiakkal és a nőkkel különböző célokból kereskednek. Ezért adott esetben a segítő és a támogató intézkedéseknek is figyelemmel kell lenniük a nemek közötti különbségekre. A „kényszerítő” és „ösztönző” tényezők az érintett ágazatok – így például a szexiparhoz kapcsolódó emberkereskedelem vagy a munkaerő kizsákmányolása céljából, például az építőipar, a mezőgazdaság vagy házi kényszerszolgaság terén folyó emberkereskedelem – szerint eltérhetnek.

Célunk az áldozatok individualitásának kialakítása, hogy képesek legyenek az önálló és szabad életvitelre.